ԱՐՑԱԽԷՆԵՐԳՈՄեր մասին
Արցախէներգո  ՓԲ ընկերությունը ստեղծվել է 1998թ-ի դեկտեմբերի 29-ին : Ընկերությունը հիմնականում զբաղվում է էլեկտրաէներգիայի բաշխմամբ և իրացմամբ: Ցանցերի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 4048,6 կմ: Էլեկտրաէներգիայի բաշխումն իրականացվում է ԱՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաստատագրված սակագներով: Սպասարկում է ավելի քան 50,000 բաժանորդի:

Վճարել էլեկտրաէներգիայի համար